Uniek samwerking bouw- en houtbedrijven voor verantwoord beheer en bescherming van bossen

$slides[0]['alt']

Utrecht, 14 maart 2013 - Een negental bedrijven uit de bouw- en houtsector slaat de handen in-één om toepassing van duurzaam gecertificeerd hout in bouwprojecten vanzelfsprekend te ma-ken. Hiermee gaan zij bewust een stap verder dan de onlangs in werking getreden Europese Houtverordening die de import van illegaal hout moet tegengaan. De bouwbedrijven zullen stan-daard om duurzaam hout vragen voor hun projecten en de houthandel zorgt ervoor dat die vraag altijd kan worden ingevuld. Bovendien zullen de bedrijven elkaar onderling aanspreken op hun ambitie. De bedrijven die dit initiatief onderschrijven zijn Ballast Nedam, Koninklijke BAM Groep, Heijmans, TBI, VolkerWessels, Koninklijke Dekker Hout, Houtgroep van Drimmelen, Stiho en Wijma Kampen. Aansluiting staat open voor ieder bedrijf uit de bouw- en houtsector. Volgens FSC® Nederland is dit initiatief uniek in de wereld.

In samenwerking met FSC® Nederland, tevens de initiatiefnemer, werken de bedrijven toe naar het be-halen van de gestelde doelstelling. Hierbij worden de door de Nederlandse overheid gestelde richtlijnen voor het duurzaam inkopen van hout gevolgd.

Voor de bouwbedrijven geldt dat zij uitsluitend nog gecertificeerd duurzaam hout willen toepassen in bouwprojecten die in eigen beheer worden uitgevoerd en bij aanbestedingen offreren op basis van ge-certificeerd duurzaam hout en houtproducten. Ook staan certificering van het eigen bedrijf en het wer-ken met gecertificeerde (onder)aannemers centraal. De houtbedrijven zullen voorzien in de behoeften van de bouwbedrijven en de betrokken (onder)aannemers herinneren aan het initiatief.

“Hout uit goed beheerde bossen is het duurzaamste bouwmateriaal dat er is. Daarnaast heeft certifice-ring niet alleen effect op bescherming van het bos, maar ook op de levens van de mensen en dieren die van het bos afhankelijk zijn”, vertelt Liesbeth Gort, directeur van FSC® Nederland. “De bedrijven die aan dit initiatief deelnemen zijn hiervan doordrongen en kiezen uit volle overtuiging voor gecertificeerd duurzaam hout. Wij hopen en verwachten dat hun voorbeeld door veel bedrijven gevolgd zal worden.”

fsc-logo-groen