Ontwikkelingen op de inkoopmarkt

$slides[0]['alt']

MARKT ONRUSTIG

Tweede kwartaal 2022

In de afgelopen periode is de beschikbaarheid van materialen verslechterd en zijn prijzen gestegen. De belangrijkste oorzaken zijn:

  • De oorlog in Oekraïne
  • De strafmaatregelen die de EU heeft opgelegd op de handel met Rusland en Wit-Rusland
  • De gestegen energiekosten
  • Het tekort aan chauffeurs in Europa
  • De gestegen transportkosten

Er is vrijwel geen productcategorie aan te wijzen, die geen last heeft van bovenstaande zaken of een combinatie ervan. Of deze situatie van korte duur is of blijvend, is door ons niet in te schatten. Wij verwachten dat hierover op zijn vroegst na de zomer wat over te zeggen valt. Per productgroep zullen wij kort een toelichting geven.

OSB | prijsstijging - beschikbaarheid goed
De prijsstijging die in het eerste kwartaal is ingezet door een vraagtoename vanuit de Verenigde Staten zet ook in het tweede kwartaal door. Oorzaken zijn het wegvallen van aanbod uit Rusland en de gestegen energie- en transportkosten. Wij hebben goede aanvoerlijnen, waardoor wij (weliswaar tegen hogere prijzen) vragen goed kunnen invullen.

Elliottis Pine | prijsstijging - beschikbaarheid redelijk
Ook bij dit constructie multiplex stijgen de prijzen door een verhoogde vraag uit de Verenigde Staten en de gestegen transportkosten. Ook de waardevermeerdering van de US Dollar ten opzichte van de Euro doet de prijs stijgen. Wij hebben een flink volume in kunnen dekken, zodat de beschikbaarheid vooralsnog op peil blijft.

Radiata Pine | prijsstijging - beschikbaarheid goed
De prijzen voor Radiata Pine zijn over het algemeen stabiel. Maar ook hier zijn verhogingen doorgevoerd door de gestegen transportkosten.

Fins Vuren | prijsstijging - beschikbaarheid redelijk
De prijs voor Fins Vuren is in lijn met de andere constructieplaten gestegen. Het beschikbare volume is gelijk gebleven en dit leidt soms tot (te) lage voorraden.

Okoumé | prijsstijging - beschikbaarheid goed
De prijzen van Okoumé multiplex zijn lange tijd stabiel gebleven. Voor vele diktes bleek Okoumé goedkoper te zijn dan Populieren. Een bijzonder vreemde situatie, omdat Okoumé kwalitatief toch beter staat aangeschreven. De producenten krijgen meer vraag naar hun producten en dit heeft uiteindelijk tot een prijsstijging geleid. De beschikbaarheid is nog altijd goed.

Populieren | aanzienlijke prijsverhoging - beschikbaarheid redelijk
De prijs van Populieren multiplex is zo sterk gestegen, dat de vraag zo langzamerhand kan worden gesteld of het nog wel een aantrekkelijke plaat is. Alternatieven, zoals Okoumé, zijn hierdoor interessanter geworden.

Berken | weinig tot geen leveringen vanaf de fabrieken
Berken multiplex wordt voornamelijk geproduceerd in Rusland en Oekraïne. Vanuit deze landen komt door de oorlog geen of zeer beperkte aanvoer. Fabrieken in andere landen (bijv. Polen en Letland) hebben een beperkte productiecapaciteit en kunnen de extra vraag niet invullen. Prijzen zijn derhalve enorm gestegen en de beschikbaarheid is bijzonder slecht. Onze voorraad Berken betonmultiplex is tot nu toe op peil, maar wij bekijken elke aanvraag apart en geven onze vaste klanten voorrang. Vooral de civiele bouwbedrijven kunnen zich geen vertraging permitteren en wij zetten alles op alles om dit te voorkomen.

MDF, Spaanplaat, Hydroform en Meubelpanelen | sterke prijsstijging - beschikbaarheid matig
Ureum is een grondstof die benodigd is voor de lijmen die gebruikt worden bij de productie van Spaanplaat, Meubelpanelen en MDF. Rusland is een grote leverancier van deze grondstof en nu de import vrijwel aan banden is gelegd, leidt dit tot productieproblemen en sterke prijsstijgingen.

Hardboard is voldoende op voorraad, maar prijzen stijgen verder door de verhoogde energie- en transportkosten.

Materialen uit Azië | prijsstijging - beschikbaarheid redelijk
Prijzen van producten die vanuit Azië worden geïmporteerd, lopen verder op door de gestegen koers van de Amerikaanse dollar en de toegenomen containerprijzen. De plaatmaterialen waar dit betrekking op heeft zijn: Aziatisch hardwood, Eucalyptus beton en Silva Eterno Compactplaat. Voor het Aziatisch betonmultiplex geldt dat de vraag aanzienlijk is toegenomen door het gebrek aan Berken betonmultiplex.

Vurenhout | prijsstijging - beschikbaarheid is lastiger
De import van hout uit Wit-Rusland is door de EU stilgelegd. Ook uit Rusland is de import moeilijk en de vraag is of het moreel wel te verantwoorden is. FSC heeft inmiddels laten weten, dat hout vanuit deze landen niet langer onder het FSC-certificaat kan worden gekocht. Een en ander heeft tot een gespannen situatie geleid op de Europese houtmarkt met sterk gestegen prijzen. Bedrijven die tot voor kort inkochten in Wit-Rusland en Rusland zijn nu naarstig op zoek naar andere bronnen.

Douglas/Lariks hout | prijzen licht stijgend - beschikbaarheid goed
Douglas en Lariks hout is voldoende beschikbaar. Prijzen stijgen wel licht door de gestegen transportkosten.

STEICOTM | Prijs stijgend - beschikbaarheid matig
In onze marktinformatie van het eerste kwartaal schreven wij:

“Op nagenoeg alle STEICO™ producten zijn forse prijsstijgingen doorgevoerd. De levertijden zijn lang en de beschikbaarheid beperkt door de invoering van afnamequota per productgroep. Er wordt geïnvesteerd in nieuwe productielocaties om de positie als marktleider vast te kunnen houden.”

In deze situatie is niet veel verandering gekomen.

Gipsplaten en gipsvezelplaten | aanzienlijke prijsverhogingen - beschikbaarheid redelijk
Prijsverhogingen stapelen zich op door hoge grondstofprijzen, stijgende energiekosten en duur transport. De beschikbaarheid van deze artikelen is redelijk goed.

Afbouwproducten en Isolatiemateriaal | prijzen stijgend - beschikbaarheid goed
Over de gehele linie worden wij geconfronteerd met tussentijdse prijsstijgingen.

Zoals u heeft kunnen lezen blijven het bijzonder onzekere tijden. De spreekwoordelijke inkt van deze update is nog niet droog of er dient zich weer een verandering aan. Goede communicatie met elkaar is nu heel belangrijk. Aarzel dan ook niet om contact met ons op te nemen, zodat wij u gericht kunnen adviseren.