Europese kwaliteitseisen bouwproducten

$slides[0]['alt']

Bouwproducten zoals bakstenen, heipalen en glas moeten voldoen aan Europese en nationale eisen. Daarvoor moeten zij getest of beoordeeld worden. Fabrikanten, producenten en importeurs moeten hun bouwmaterialen- en producten laten testen of beoordelen volgens Europese specificaties. Uit die testen of beoordelingen moet blijken wat de prestaties zijn van hun bouwproducten.

Producenten of importeurs die hun bouwproducten van een CE-markering willen voorzien moeten na 1 juli 2013, wanneer de Verordening bouwproducten geheel van kracht is, een prestatieverklaring voor het product opstellen. Met die informatie kan een bouwer of constructeur beoordelen of het bouwwerk met die producten voldoet aan de bouwtechnische eisen die worden gesteld aan het bouwwerk.

Bron: Rijksoverheid.nl

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouwproducten/europese-kwaliteitseisen-bouwproducten-en-de-bouwsector

 
Onze CE-Conformiteitsverklaring is gewijzigd in een Prestatieverklaring voor het producttype “op sterkte gesorteerd Europees Vuren PCAB” type Vuren C18, C24 en C30. De Prestatieverklaring kunt u hier downloaden.

De prestatieverklaring van plaatmateriaal met CE-keurmerk is op aanvraag beschikbaar.

De verschillen tussen CPD en CPR zijn klein. De belangrijkste wijzigingen in de praktijk zijn:
1) in de CE markering verwijzen naar CPR i.p.v. naar CPD;
2) het opnemen van een type-, partij- of serienummer;
3) de conformiteitsverklaring vervalt, deze wordt opgevolgd door een prestatieverklaring ofwel de Declaration of Performance (DoP).

Indien u vragen heeft of meer informatie wilt, dan verzoeken wij u contact op te nemen met onze afdeling verkoop of uw accountmanager.