Wij gaan voor duurzaam hout!

$slides[0]['alt']

Bouw en Hout Convenant. Meer én duurzaam hout in de bouw!

Met de ondertekening van het 'Bouw en Hout Convenant' geïnitieerd door FSC® Nederland onderzoekt Van Drimmelen samen met andere bedrijven in de sector de mogelijkheden om hout in de bouw te stimuleren. Duurzaam hout is immers één van de belangrijkste bouwmaterialen in een circulaire economie.

In 2012 is FSC® Nederland gestart met het 'Bouw en Hout convenant'. In dit convenant is de nadruk gelegd op het inkopen en toepassen van uitsluitend aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout. Dat wil zeggen met een FSC®- of PEFC™-certificaat. Deze doelstelling is nagenoeg bereikt: vrijwel al het hout komt uit duurzaam beheerde bossen. Maar een bos heeft meer te bieden. De afgelopen jaren wordt meer en meer nagedacht over de rol die bossen en de toepassing van hout als bouwmateriaal kunnen spelen bij het tegengaan van de klimaatveranderingen. Bomen nemen immers CO2 op en geven zuurstof af.

Hout als materiaal van verleden én toekomst

De bouw- en houtsector maken werk van een circulaire economie. Daarbij speelt de toepassing van hout een cruciale rol. Hout is een  biobased materiaal en past mede daarom bij uitstek in een circulaire economie. Hierbij gaat het niet alleen om het zoveel mogelijk hergebruiken van materiaal, maar ook om de milieu- en klimaatwaarden van materialen. Centraal in het vernieuwde convenant staat daarom het versterken van de positie van hout ten opzichte van andere materialen, zoals beton, staal en kunststof.

De bouw- en houtsector onderzoeken samen welke nieuwe toepassingen er bestaan voor hout binnen de (bestaande) bouwproducten. De toenemende en veranderende vraag van de bouwsector moet leiden tot een breder en ander assortiment bij de houthandel. Wij gaan dan ook actief op zoek of het aanbod van materialen beter kan worden afgestemd op de veranderde vraag van de bouw.

Uitvoering Bouw en Hout Convenant

Voor de uitvoering van dit convenant participeren de deelnemers in één van de verschillende werkgroepen. Binnen deze werkgroepen wordt een jaarplan opgesteld waarin wordt aangegeven hoe en wanneer de doelen uit het convenant worden gerealiseerd. De voortgang van deze doelen wordt jaarlijks gemonitord. Daarnaast vindt jaarlijks een algemene bijeenkomst plaats, waarin de voortgang wordt besproken en eventuele aanpassingen, door bijvoorbeeld veranderingen in de markt, worden vastgesteld.

Samen met de convenantpartners streven we ernaar om kennis met betrekking tot duurzaam hout en het gebruik hiervan zo veel mogelijk en actief te delen met opleidingen, architecten, opdrachtgevers, ingenieurs en overheden. De kennisdeling heeft als doel deze partijen te helpen met circulaire vraagstukken en het toekomstbestendig maken van een nieuwe generatie bouwers.