RijnlandRoute

rijnlandroute

RijnlandRoute

rijnlandroute-2

RijnlandRoute

rijnlandroute-3

RijnlandRoute

rijnlandroute-6

RijnlandRoute

corbulotunnel-2

RijnlandRoute

corbulotunnel

Nieuwe verbinding tussen de A44 en de A4 bij Leiden.

De RijnlandRoute is een nieuwe wegverbinding in de regio Holland Rijnland en is verdeeld over drie projecten die op elkaar aansluiten. Het eerste deel is de aanleg van de N434, een nieuwe provinciale weg die een verbinding vormt tussen de A44 en A4 bij Leiden. In de N434 is een tunnel geboord van 2,5 kilometer en is een verdiepte ligging aangebracht van circa 1,4 kilometer. Om alle wegen goed op elkaar aan te sluiten, zijn er ook aanpassingen aan de A4 en A44. Zo wordt er bij de A4 een nieuw knooppunt Hofvliet met twee fly-overs gebouwd. Hier is op 21 september jl de A4 richting Den Haag verlegd naar de definitieve locatie onder de fly-overs en volgt binnenkort ook de rijbaan richting Amsterdam. Knooppunt Hofvliet zorgt voor een verbinding tussen de N434 en de A4.

De nieuwe N434 lost de huidige knelpunten op, waardoor de doorstroming in de regio Holland Rijnland, met name rondom Leiden en Katwijk, beter verloopt. Begin oktober is de naam van de tunnel onthuld, namelijk Corbulotunnel! De komende periode wordt de Corbulotunnel verder afgebouwd, ingericht en voorbereid voor ingebruikname.

Als specialist in betonbekistingsplaten heeft Van Drimmelen, in samenwerking met Molendijk en Zuidgeestbekistingen, van COMOL5 de opdracht gekregen om de dek-bekisting voor de fly-over bij de A4 te prefabriceren. Inmiddels is het eerste gedeelte gereed en worden de voorbereidingen voor de 2e fase getroffen. Hier zal dezelfde dek-bekisting ingezet worden. Naast deze specifieke opdracht levert Van Drimmelen ook standaard hout en plaatmateriaal aan dit project.

Provincie Zuid-Holland heeft COMOL5 opdracht gegeven voor de realisatie van het eerste deel van dit omvangrijke infra project. COMOL5 wordt ook verantwoordelijk voor het 15-jarig onderhoud van de N434. De verwachting is dat de RijnlandRoute medio 2023 gereed is.

COMOL5 is een internationale aannemerscombinatie van de TBI-ondernemingen Mobilis en Croonwolter&dros, VINCI Construction Grands Projets en DEME Infra Marine Contractors. COMOL5 legt in opdracht van de provincie Zuid-Holland het eerste deel van de RijnlandRoute aan. Dit deel omvat de aanleg van de nieuwe N434 tussen de A44 en de A4 bij Leiden, met een tunnel onder Voorschoten (incl. 15 jaar onderhoud) en aanpassingen aan de A4 en de A44.

Meer informatie is te vinden op www.rijnlandroute.nl of www.comol5.nl